ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องชาว กทม.ที่มอบให้รสนา

ดิฉันขอกราบขอบคุณผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งชาวกรุงเทพฯ 79,009 เสียงที่มอบให้ดิฉันเป็นคะแนนที่มาจากความเชื่อมั่นศรัทธาในผลงาน และ นโยบายที่ดิฉันและทีมที่ปรึกษานำเสนอเพื่อประโยชน์ของชาว กทม.

เมล็ดพันธุ์ที่ได้หว่านไว้คือการหยุดทุจริตคอร์รัปชันและการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหากทม. ซึ่งจะช่วยให้ ผู้บริหารกทม.สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว กทม.ให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง เมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านไป พรรคกรีนเยอรมันเมื่อลงเลือกตั้งในสมัยแรกก็ไม่ประสบชัยชนะ แต่เมล็ดพันธุ์ที่เขาฝากไว้คือ เรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่ต่อมากลายเป็นนโยบายสำคัญของทุกพรรคการเมือง สำหรับดิฉันเชื่อว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเหมือน”โคลนติดล้อประเทศไทย”ไม่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ และเป็นที่น่ายินดีว่าผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ในครั้งนี้ รวมทั้งคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ประกาศอย่างหนักแน่นว่า จะหยุดการทุจริตคอร์รัปชันในกทม.

คุณชัชชาติเคยแสดงความไม่เห็นด้วยกับการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสของผู้ว่าคนก่อน ก็หวังว่าจะยังคงยืนยันไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสเมื่อคุณชัชชาติได้เข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.และแก้ปัญหาการก่อหนี้สินเพิ่ม หยุดสร้างเงื่อนไขบีบคั้นให้กทม.ต้องต่อสัมปทานไปอีก30ปี ในราคา 65บาท และขอให้แก้ปัญหาสำเร็จในยุคของผู้ว่าชัชชาติ เพื่อให้ชาว กทม.ได้ค่าโดยสารขนส่งมวลชนราคาถูก ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้สมัครผู้ว่าทั้งดิฉัน และคุณวิโรจน์ได้ประกาศไว้เหมือนกัน

แม้ดิฉันมิได้รับเลือกให้ทำหน้าที่แม่บ้านกทม. แต่ดิฉันก็ยังคงเดินหน้าทำงานสาธารณประโยชน์ในภาคประชาสังคมดังที่เคยทำมาเป็นปกติ และด้วยแรงสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้ ยิ่งจะทำให้ดิฉันและทีมงานทุ่มเททำงานตามหน้าที่ในฐานะประชาชนพลเมืองเพื่อประโยชน์สุขของมวลพี่น้องชาวกทม.ต่อไปไม่หยุดยั้ง

รสนา โตสิตระกูล

23 พ.ค. 2565

Leave a comment