รายการคุยได้คุยดี ทางสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 96.5 เมกะเฮิรตซ์ คลื่นความคิด ดำเนินรายการโดย นายวีระ ธีรภัทรานนท์ และนายณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์ 

Leave a comment