“การสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย โดยเฉพาะ ‘ฟ้าทะลายโจร’ มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยจากโควิด-19” และ “เงินบำนาญผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เดือนละ 3,000 บาท จากการรีดงบประมาณส่วนต่าง ๆ ของ กทม.” คือสิ่งที่ “รสนา” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ประกาศจะทำใน 100 วันแรก หากได้รับการเลือกตั้ง

Leave a comment