นโยบายพลังงาน ที่เป็นธรรมกับคนไทย : คนเคาะข่าว •รสนา โตสิตระกูล • ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ (คปพ.)

นโยบายพลังงาน ที่เป็นธรรมกับคนไทย : คนเคาะข่าว •รสนา โตสิตระกูล เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) •ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.)

Leave a comment