9 ผลงานเด่น  ของ “รสนา โตสิตระกูล” 
ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในนาม “อิสระ”
(ระหว่าง พ.ศ.2547 –  พ.ศ. 2562)

1. พ.ศ.2547  ฟ้องคดีนักการเมืองทุจริต ทำให้ถูกยึดทรัพย์และติดคุก เป็นผลงานคดีแรกของภาคประชาชน

2. พ.ศ.2549  ชนะคดี แปรรูป กฟผ.หยุดยั้งค่าไฟแพงเพื่อตลาดหุ้น

3. พ.ศ.2550  ฟ้องคดีจนศาลสั่ง ปตท. คืนท่อก๊าซสกัดการผูกขาดก๊าซธรรมชาติ 

4. พ.ศ.2551  ได้รับเลือกตั้งเป็น สว.กทม. ด้วยคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทย

    ด้วยคะแนน 743,397  คะแนน

5. พ.ศ.2551  ผลักดันการตั้งกรรมาธิการสามัญตรวจสอบทุจริตของ สว. สำเร็จ เป็นครั้งแรก 

6. พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  เป็นผู้นำการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรมด้าน “พลังงาน ”

7. พ.ศ.2558  ร่วมคว่ำมติสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมที่ไม่โปร่งใส

8. พ.ศ.2562  ร่วมจัดตั้งและระดมทุน “กองทุนแสงอาทิตย์” และติดตั้งโซลารูฟ

เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ 7 โรงพยาบาลใน 4 ภาคของไทย

9. พ.ศ.2562  ร่วมต่อสู้จน “ ยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาต่างชาติ” สำเร็จ

รสนา ชนะคดีแปรรูป หยุดยั้งค่าไฟแพงเพื่อตลาดหุ้น
พ.ศ.2549 ชนะคดี แปรรูป กฟผ.หยุดยั้งค่าไฟแพงเพื่อตลาดหุ้น
รสนาสู้ จนศาลสั่ง ปตท. คืนท่อก๊าซสกัดการผูกขาด
พ.ศ.2550 ฟ้องคดีจนศาลสั่ง ปตท. คืนท่อก๊าซสกัดการผูกขาดก๊าซธรรมชาติ
เป็น สว.กทม. จากการเลือกตั้ง
ได้รับเลือกตั้งเป็น สว.กทม. ด้วยคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยคะแนน 743,397 คะแนน